Toiminnanvetäjän paikka on täytetty, kiitos hakemuksista!