Kokoonnutaan kerhoissa

Melkoisen kiinteät ryhmät kokoontuvat Tampereen Sydänyhdistyksen neljässä kerhossa.
Mutta kaikki asiasta kiinnostuneet uudetkin jäsenet ovat SYDÄMELLISESTI tervetulleita joukkoon.
Kannattaa tulla ainakin kurkistamaan löytyisikö Naisen Sydän-kerhosta mukavaa kumppanuutta ja hyödyllistä tietoa, ”meidän naisten kesken”. Sydänkerho on vanhin, kaunein ja ehkä aktiivisin kerhoistamme. Ja sillä on jo kunniakas historiansakin. Onhan kerho toiminut yli 50 vuotta yhtäjaksoisesti – ja onpa mukana on vielä perustajajäsenkin. Rytmiryhmä ja Sydänystävien kerho satsaavat asiantuntijaluentoihin ja saavat kokouksissaan tarpeellista, päivitettyä tietoa.

Osin kerhojen aktiivisuudesta, osin kehitystyön tuloksena on huomattu tarpeelliseksi laajentaa toimintaa. Syksyllä alkavat uudet ”kerhot” on tarkoitus koota paitsi aivan uusista jäsenistä myös kerhojen rajoja rikkovasta joukosta. Sydän ja sydämen asiat ovat uusienkin ”kerhojen” ydinajatus, mutta nyt sydän ymmärretään laajasti ja positiivisesti. Lähtökohtana on hyvä elämä, ei mahdollisesti sairastunut sydän.

Nyt kun syksyllä aloitamme internet-kurssilla, luovuutta tarjoavilla maalaus-, käsin tekemis- ja kirjoituskursseilla, toivomme näiden uusien aktiviteettien avaavan uusia ovia aktiiviseen, iloiseen elämään.